Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 2019-12-24

Stworzyliśmy tę politykę prywatności z myślą o poczuciu bezpieczeństwa i prywatności klientów naszewj galerii online, wierząc iż opisane poniżej reguły dadzą Państwu gwarancję wysokiej jakości naszych usług i pozwolą swobodnie cieszyć się naszymi produktami.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami mailowo na adres ramarama@ramarama.pl, telefonicznie na numer +48 608 179 936 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na adres:

RAMARAMA
ul. Sołtysowska 12G/22
31-589 Kraków

Gromadzenie informacji i sposób ich wykorzystania

Przeglądanie zawartości naszej galerii online nie wymaga rejestrowania się ani podawania żadnych danych osobowych. W celu świadczenia pełnego zakresu usług (tj. realizacji zlecenia sprzedaży) możemy gromadzić następujące typy informacji:

  • Informacje o użytkowniku — podczas rejestracji w celu założenia konta w sklepie albo skorzystania z innej usługi lub promocji, w przypadku której wymagana jest rejestracja, prosimy o podanie danych osobowych użytkownika (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz hasło konta). Dane te przechowujemy w postaci zaszyfrowanej na zabezpieczonych serwerach i nigdy nie przekazujemy innym podmiotom bez Twojej wiedzy i zgody. Dodatkowe informacje dotyczące Twojej osoby, o które opcjonalnie pytamy podczas procesu rejestracji (takie jak wykształcenie, wiek, płeć etc.) służą wyłącznie nam w celu optymalizacji naszego serwisu i poprawy jakości naszych usług. W przypadku, gdy użytkownik uzna te informacje za zbyt osobiste może je pominąć w czasie procesu rejestracji.
  • Opinie użytkowników – aby dodać swoją opinię na temat skatalogowanych w galerii  obrazów lub zrealizowanych w naszym sklepie zakupów, Użytkownik musi przejść przez proces rejestracji. Wraz z dodaną opinią dostępny będzie login użytkownika - autora danej recenzji dla wszystkich przeglądających witrynę zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • Pliki cookie  i informacje w dziennikach — kiedy użytkownik odwiedza galerię ramarama.pl, nasz system wysyła do jego komputera co najmniej jeden plik cookie — mały plik zawierający ciąg znaków — w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Nasz serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w czasie wyświetlania witryn.Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie nie będziemy mogli zidentyfikować Ciebie jako użytkownika ani Twoich preferencji.
  • Komunikacja z użytkownikami — możemy przechowywać i przetwarzać wszelką korespondencję skierowaną do galerii ramarama.pl za pomocą naszej witryny internetowej lub poczty tradycyjnej, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na żądania i ulepszać nasze usługi.
  • Inne witryny — niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie usług galerii ramarama.pl. Inne witryny mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na komputerze użytkownika, zbierać dane lub żądać podawania danych osobowych na co nie mamy wpływu.

Udostępnianie gromadzonych informacji osobom trzecim

Udostępniamy dane osobowe innym firmom lub osobom spoza serwisu ramarama.pl tylko jeśli użytkownik zostanie o tym poinformowany i została wyrażona na  to jego zgoda. Informacje takie przekazujemy osobom trzecim w celu realizacji naszych usług lub przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Od osób trzecich wymagamy wyrażenia zgody na przetwarzanie takich danych według naszych instrukcji z zachowaniem zgodności z niniejszą polityką prywatności oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.

Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia danych użytkownika osobom trzecim bez jego wiedzy i zgody tylko w sytuacji, gdy  jest to wymagane obowiązującym prawem, przepisami, procedurami prawnymi lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowych.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy, kontrahenci i agenci galerii ramarama.pl, dla których dostęp ten jest niezbędny w celu obsługi zamówienia, opracowywania lub ulepszania naszych usług. Osoby te są związane obowiązkiem dochowania tajemnicy i w przypadku jej naruszenia mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi.

Uaktualnianie, zmiana lub usunięcie informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom galerii ramarama.pl dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość uaktualniania lub usuwania danych osobowych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa lub legalnymi celami związanymi z prowadzeniem naszej działalności.

Aby uaktualnić lub usunąć dane osobowe użytkownik powinien zalogować się w galerii ramarama.pl i dokonać zmian w sekcji „mój profil”. Alternatywnie żądanie dokonania zmian w danych osobowych lub polecenie usunięcia ich z serwisu można złożyć wysyłając żądanie na adres mailowy ramarama@ramarama.pl.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Jeżeli kiedykolwiek zdecydujemy zmienić naszą politykę prywatności wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, a o ewentualnych istotnych zmianach pozwolimy sobie poinformować użytkowników mailowo. Bez znaczenia na zmiany w naszej polityce prawa użytkownika wynikające z niniejszej polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez jednoznacznej zgody użytkownika. Dlatego w przypadku zmiany polityki prywatności pozastawiamy naszym użytkownikom 30 dni od momentu publikacji nowej wersji na stronie na ewentualną rezygnację z naszych usług.

Każda wersja niniejszej polityki prywatności wchodzi w życie z dniem jej publikacji na tej stronie, a data ostatniej publikacji widoczna jest u góry strony nad preambułą polityki prywatności.