Regulamin

Ostatnia aktualizacja 23.01.2019

Sklep internetowy RAMARAMA, RAMARAMA.PL, RAMARAMA.DE oraz RAMARAMA.EU zwany dalej RAMARAMA jaki i wszystkie zawarte w nim treści i materiały jest własnością firmy MSP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 115/2 00-140 Warszawa. Przedsiębiorstwo wpisane jest do KRS pod numerem 0000251172 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Firma posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010007786.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep internetowy RAMARAMA działający pod adresem www.ramarama.plI. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu RAMARAMA.

1. W celu korzystania ze Sklepu RAMARAMA, Klient powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.

2. Sklep RAMARAMA zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.


II. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.


III. Umowa

1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym RAMARAMA - zwanym dalej Sprzedającym. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od następnego dnia roboczego.

2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu, poprzez pocztę mailową lub telefonicznie. Wszelkie zapytania dotyczące zamówień należy kierować na adres email biuro@ramarama.pl lub telefonicznie pod numerem +48 608 179 936.

3. Potwierdzenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie drogą mailową potwierdzenia złożenia zamówienia.

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

IV. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna i zawarcia umowy.

2. Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na stronie galerii są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.


V. Zamówienie i zakup

1. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie danych kontaktowych oraz adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, e-mail).

2. Dane Kupującego są chronione poprzez Politykę Prywatności, któa dostepna jest na stronie sklepu i stanowi integralną część tego regulaminu.

3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się poprzez email bądź telefonicznie z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

4. Złożone zamówienie przez Kupującego potwierdzane jest  przez sprzedającego drogą mailową z podaniem szczegółów dotyczących uregulowania płatności za zamówienie.

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
 • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
 • sposób płatności
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
 • informacja o prawie do rękojmi

6. W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA, który podajemy w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

7. W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 10 dni od jego zlożenia, zamówienie zostanie usunięte z bazy sklepu.

8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

a) w przypadku płatności kartą kredytową bądź przez jeden z dostępnych na stronie systemów płatności – po potwierdzeniu płatności przez system płatności płatności.pl lub dotpay.pl.

b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po stwierdzeniu środków na koncie bankowym.

c) w przypadku płatności przy odbiorze zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9.

9. Przyjęcie zamówienia do realizacji i data wysyłki zostaną potwierdzone drogą mailową, nie później niż dwa dni robocze po złożeniu zamówienia.

10. W przypadku braku dostępności towaru w magazynie termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony indywidualnie z kupującym. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący może wyrazić chęć realizacji zamówienia przez Sprzedającego w terminie późniejszym niezbędnym np. do sprowadzenia artykułu do galerii.

VI. Dostawa

1. Maksymalny czas realizacji dostawy to 14 dni, gdy dany towar dostępny jest w magazynie. W pozostałych przypadkach czas realizacji ustalany jest indywidualnie z odbiorcą. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

3. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

4. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić  towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.


5. Zamówione przedmioty są dostarczane Kupującemu za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej zgodnie z wybranym przez Kupującego i określonym w zamówieniu sposobem dostawy towaru. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Kupujący.

6. Towary sprzedawane i dostarczane przez sklep RAMARAMA są wolne od wad.

7. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.


VII. Prawo konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie RAMARAMA objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

 • wysyłanie wiadomość email na adres biuro@ramarama.pl;
 • listownie na adres RAMARAMA, ul. Sołtysowska 12G/22, 31-589 Kraków;
 • dzwoniąc pod nr +48 608 179 936.

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.


VIII. Prawo odstą
pienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres RAMARAMA, ul. Sołtysowska 12G/22, 31-589 Kraków, telefon +48 608 179 936 lub za pomocą email na adres biuro@ramarama.pl.

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić  na adres RAMARAMA, ul. Sołtysowska 12G/22, 31-589 Kraków.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.


IX. Inne

1. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

2. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.